lunes, 25 de junio de 2012

Videos of magical summer night St. John's Eve 2012 (Corunna, Spain) / Vídeo de San Juan 2012 en A Coruña / Videos da noite de San Xoán en Riazor e o Orzán no 2012- "Falla" on the Riazor Beach

-Falla en la playa de Riazor

-Falla na praia de Riazor
-The orchest Paris de Noia in concert on the Riazor Beach in St. John's Eve 2012 in Corunna

-La orquesta Paris de Noia en concierto en la playa de Riazor en la noche de San Juan 2012 en A Coruña

-Verbena de Paris de Noia na praia de Riazor na noite de San Xoán 2012 na Coruña -Fireworks

-Fuegos artificiales

-Foguetes
-Fire lights flying in the night

-Farolillos de papel volando en la noche

-Farois de papel voando na noite-Bonfires on the Orzan Beach

-Hogueras en la playa del Orzán

-Lumeiradas na praia do Orzán-A boy jumping twice a bonfire

-Un joven salta dos veces una hoguera

-Un mozo  brinca dúas veces nunha lumeirada
-Trash in Riazor and Orzan Beach the next morning

-Basura en las playas de Riazor y Orzán a la mañana siguiente

-Lixo nas praias de Riazón e mailo Orzán á seguinte mañá

-Dolphins in Orzan Bay

-Delfines en la ensenada del Orzán

-Golfiños no Orzán
Autor: E.V.Pita (A Coruña, 2012) / Author: E.V.Pita (Corunna, 2012)

Video

-Videos of magical summer night St. John's Eve 2012 (Corunna, Spain) 

- Vídeo de San Juan 2012 en A Coruña 

 -Videos da noite de San Xoán en Riazor e o Orzán no 2012

No hay comentarios:

Publicar un comentario